Նորություններ

15.05.2020
Վարկերի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը երկարաձգվում է մինչև հունիսի 1-ը

Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված ՀՀ ամբողջ տարածքում և ԱՀ-ում արտակարգ դրության/իրավիճակի շարունակվելու հանգամանքը՝ Բանկը երկարաձգել է ֆիզիկական անձանց վարկային պարտավորությունների մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը:

Մինչև 2020թ.-ի հունիսի 1-ը Բանկի նկատմամբ վարկային պարտավորությունները  չկատարելու դեպքում որևէ տույժ և տուգանք չի կիրառվելու և նշվածը պայմանագրային հարաբերությունների խախտում չի համարվելու: Տվյալ դեպքում չմարված վարկային պարտավորությունները կհաշվարկվեն և կբաշխվեն վարկի մնացած ամիսների վրա: Նոր ժամանակացույցները վարկառուները կարող են ստանալ իրենց կողմից նախապես ընտրված հաղորդակցման եղանակով:

Բանկի կողմից սահմանվել են արտոնյալ ժամանակահատվածում վարկային ժամանակացույցների փոփոխման հետևյալ մեխանիզմները.

 • Արտոնյալ ժամանակահատվածում վարկի մայր գումարի, տոկոսագումարի, սպասարկման վճարների գծով չմարված պարտավորությունները հավասար կբաշխվեն վարկի մարման մնացյալ ժամանակահատվածի վրա՝ ըստ սկզբնական ժամանակացույցով նախատեսված օրերի հետևյալ վարկատեսակների համար.
  • Անշարժ/շարժական գույքի գրավով վարկեր
  • Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր
  • Գյուղատնտեսական նպատակներով տրամադրված վարկեր
  • Ծրագրային բնակարանային միկրովարկեր ՀՀ-ում
  • Սուբսիդավորվող վարկեր:
 • Քարտային վարկերի դեպքում արտոնյալ ժամանակահատվածում նախատեսված վարկային գծի նվազեցումները հավասար կբաշխվեն վարկի մարման մնացյալ ժամանակահատվածի վրա՝ ըստ սկզբնական ժամանակացույցով նախատեսված օրերի:
 • Առանց գրավային ապահովության սպառողական այն վարկերի դեպքում, երբ վարկի մարման վերջնաժամկերը սահմանված է մինչև 28.02.2021թ.-ը ներառյալ, վարկի մարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 3 ամսով՝ արտոնյալ ժամանակահատվածում վարկի մայր գումարի, տոկոսագումարի, սպասարկման վճարների գծով չմարված պարտավորությունները հավասար բաշխելով վարկի մարման մնացյալ ժամանակահատվածի վրա՝ ըստ սկզբնական ժամանակացույցով նախատեսված օրերի:
 • Առանց գրավային ապահովության սպառողական այն վարկերի դեպքում, երբ վարկի մարման վերջնաժամկետը սահմանված է 01.03.2021թ.-ից սկսած, արտոնյալ ժամանակահատվածում չմարված վարկային պարտավորությունները հավասար կբաշխվեն վարկի մարման մնացյալ ժամանակահատվածի վրա՝ ըստ սկզբնական ժամանակացույցով նախատեսված օրերի:

Բացառություն կազմող վարկատեսակներ, որոնց մարման ժամանակացույցերը ենթակա չեն վերակառուցման՝ դրամական միջոցների գրավով վարկեր, լիզինգ:

Բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք ստեղծված իրավիճակի պայմաններում տարբեր անհաղթահարելի՝ իրենցից անկախ հանգամանքների բերումով Բանկի նկատմամբ վարկային պարտավորությունները պայմանագրին համապատասխան կատարելու խնդիրներ կունենան 2020թ. հունիսի 1-ից մինչև 2020թ. օգոստոսի 31-ը, կարող են դիմել Բանկին մինչև 2020թ. օգոստոսի 31-ը՝ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով` (Արցախում՝ (+374 47) 971350, Երևանում՝ (+374 94) 055046) կամ ուղարկելով վերանայման հայտ [email protected] հասցեով: Տվյալ դեպքում Բանկը, դիտարկելով վերջիններիս հայտերի հիմնավորվածությունը, անհրաժեշտության դեպքում կվերանայի վարկերի մարման գրաֆիկները՝ ցուցաբերելով  անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր վարկառուի նկատմամբ:

Բանկը միաժամանակ հորդորում է եկամուտ ստացող բոլոր քաղաքացիներին, հնարավորության դեպքում, իրականացնել իրենց վարկերի գծով վճարումները՝ ապագա մարումների բեռը թեթևացնելու նկատառումներից ելնելով: