Նորություններ

01.10.2020
Հայտարարություն

Ռազմական դրությունով պայմանավորված՝ Արցախբանկ ՓԲԸ բոլոր հաճախորդները, որոնց վարկերի ամսական մարումները սեպտեմբերի 27-ից հետո չեն կատարվել.
 

• ՉԵՆ համարվի ժամկետանց
• ՉԵՆ կիրառվի տույժեր և տուգանքներ տվյալ ժամանակահատվածի համար
 

Վարկային պարտավորությունների չկատարումը տվյալ ժամանակահատվածում չի արտացոլվի վարկային ռեգիստրում: