Նորություններ

01.10.2020
Հայտարարություն

Ռազմական դրությունով պայմանավորված՝ «Արցախբանկ» ՓԲԸ բոլոր հաճախորդների վարկային պարտավորությունները, որոնց մասով 2020թ.-ի սեպտեմբերի 27-ից հետո ամսական մարումներ չեն կատարվել.

• ՉԵՆ համարվի ժամկետանց
• ՉԵՆ կիրառվի տույժեր և տուգանքներ տվյալ ժամանակահատվածի համար:

Վարկային պարտավորությունների չկատարումը տվյալ ժամանակահատվածում չի արտացոլվի վարկային ռեգիստրում: