INTEL EXPRESS  համակարգը միջազգային շուկայում գործում է 2006թ. և լայն տարածում ունի ինչպես ԱՊՀ երկրներում, այնպես էլ Բելգիա, Իսրայել, Իսպանիա, Հունաստան, Գերմանիա, Չինաստան, Շվեյցարիա, Մեծ Բրիտանիա և հեռավոր ավելի քան 85 երկրներում։ Intelexpress վճարային համակարգը սպասարկվում է ԱՄՆ դոլարով, ՌԴ ռուբլով և Եվրոյով։ 
Շահառուն գումարը կարող է ստանալ փոխանցումում նշված երկրի ցանկացած INTEL EXPRESS-ի սպասարկման կետում։

Փոխանցման պայմաններ և սակագներ

Փոխանցվող գումարի արժույթը  
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի:
Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով։
Ստացվող գումարի արժույթը
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի:
 Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել արտարժույթի փոխանակում Բանկի կողմից տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով։  
Փոխանցման ժամկետ
5 րոպե
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը
Փոխանցվող գումարի առավելագույն արժեքը կախված է ստացող երկրից` համաձայն Intel Express hամակարգի կողմից սահմանված պայմանների:
Իսրայել` 10 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
Չինաստան` 7 500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
Բանգլադեշ, Ինդոնեզիա, Ֆիլիպիններ` 2 000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
Միջնորդավճար
Գանձվում է միայն Ուղարկողից ՀՀ դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված միջին փոխարժեքներով:

Հայաստանից դեպի ԱՊՀ երկրներ, Վրաստան

Փոխանցման ուղղությունը Միջնորդավճար
Ռուսաստան 1.0%
Մոլդովա 1.0%
Ուկրաինա 1.0%
Տաջիկստան 1.0%
Ղազախստան 1.0%
Վրաստան 1.0%

Այլ ուղղություններով

Ալբանիա 2.0%, նվազ. 5 Եվրո
Արգենտինա 1.8%
Բելգիա 1.8%
Բոլիվիա 1.8%
Էկվադոր 1.8%
Բրազիլիա 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Հոնդուրաս 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Գերմանիա 1.8%
Նորվեգիա 1.8%
Գվատեմալա 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Դանիա 1.5%
Դոմինիկյան Հանրապետություն 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Իսրայել 1.5%
Իսպանիա 1.8%
Իտալիա 1.8%
Կոլումբիա 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Կոստա-Ռիկա 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Մոնղոլիա 1.5%
Հունաստան 1.5%
Ֆրանսիա 2.0%
Լեհաստան 1.8%
Մեծ Բրիտանիա 1.0%
Նիդեռլանդներ 1.8%
Նեպալ 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Շվեդիա 1.8%
Շվեյցարիա 1.8%
Չեխիա 1.5%
Պանամա 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Պարագվայ 1.8%
Պերու 1.8%
Ռումինիա To Bank Account 1.0%, նվազ. 2 Եվրո/ԱՄՆ դոլար 
Ռումինիա BCR 2.3%, նվազ. 5 Եվրո/ԱՄՆ դոլար
Սալվադոր 1.5%, նվազ. 5 ԱՄՆ դոլար
Չիլի 1.8%
Չինաստան 10 - 60 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, կախված փոխանցման գումարից
 
Վենեսուելա 1.5%
Բանգլադեշ
Ինդոնեզիա
Ֆիլիպիններ
3 - 30 ԱՄՆ դոլար/Եվրո, կախված փոխանցման գումարից
 
Փոխանցում նախաձեռնողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալներ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ1
 • դիմում՝ փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ՝ համակարգի կողմից հաստատված ձևով
 • այն երկրի և քաղաքի անվանումը, որտեղ պետք է փոխանցվեն դրամական միջոցները
 • գումարը և միջնորդավճարը
 • ուղարկողի հեռախոսահամարը
 • ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանունը, եթե այն նշված է անձնագրում
Բանկը պարտավոր է Հաճախորդին տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հաստատող անդորրագիր:
 
Փոխանցում ստացողի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ տվյալներ
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ1
 • փոխանցման ունիկալ կոդը
 • փոխանցողի անուն, ազգանունը
 • փոխանցման գումարի չափը և արժույթը
 • դիմում փոխանցումը ստանալու վերաբերյալ՝ համակարգի կողմից հաստատված ձևով
Փոխանցման վավերապայմանների փոփոխություն
Կատարվում է վավերապայմանների փոփոխման դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
 Վավերապայմանների փոփոխությունը կատարվում է համակարգի կողմից սահմանված կարգով:
Փոփոխման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
Փոխանցման չեղյալացում
Կատարվում է դիմումի ներկայացման օրը, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, փոխանցման իրականացման նույն բանկային օրվա ընթացքում ուղարկողի կողմից չեղյալացման դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, փոխանցված գումարի և միջնորդավճարի վերադարձմամբ:
Չեղյալացման են ենթակա միայն չվճարված փոխանցումները:
 
Փոխանցման ետ վերադարձ
Կատարվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարի գանձման, ուղարկողի կողմից փոխանցման ետ վերադարձի դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, փոխանցված գումարն ամբողջությամբ։ 
Գումարի վերադարձը իրականացվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում։ 
Փոխանցման նույն օրը  ետ վերադարձի դեպքում միջնորդավճարը վերադարձվում է։
Հետագա օրերին միջնորդավճարը ետ չի վերադարձվում, ետ են վերադարձվում միայն չվճարված փոխանցումները։

 
Փոխանցման վաղեմության ժամկետը
Համակարգի կողմից սահմանված ժամկետներում

1 Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 1999թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ:
 

Փոխանցումներն իրականացվում են ֆիզիկական անձանց կողմից ոչ առևտրային նպատակով Բանկի Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Համակարգի մասին, այդ թվում սպասարկման կետերի, սակագների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք օգտվել www.intelexpress.ge կայքից:

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների նախորդ մեկ տարվա սակագներ

«ՁԵր ֆինանսական տեղեկատուն»

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: