Վարկերի ֆիլտր
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
 • Միջին և խոշոր առևտրային վարկեր
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 13%-ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ արտարժույթ
  • Ժամկետ
   մինչև 10 տարի