Վարկերի ֆիլտր
Գումար
Արժույթ
Վարկի ժամկետ
 • Գյուղատնտեսական վարկեր ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ ծրագրի շրջանակներում
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 9%-ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 10 տարի
 • Գյուղատնտեսական վարկեր ԱՀ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրի շրջանակներում
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 15% -ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ
  • Ժամկետ
   մինչև 7 տարի
 • «ԲԻԶՆԵՍ ԱՋԱԿԻՑ» առևտրային վարկային գիծ
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 11%-ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 3 տարի
 • Միկրո և փոքր առևտրային վարկեր
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 11% -ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար
  • Ժամկետ
   մինչև 10 տարի
 • Միջին և խոշոր առևտրային վարկեր
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 13%-ից
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ արտարժույթ
  • Ժամկետ
   մինչև 10 տարի
 • ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագիր Արցախում
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 14.5% - ից
  • Ժամկետ
   մինչև 7 տարի
 • Բանկային երաշխիքներ
  • Երաշխիքի սահմանաչափ
   մինչև 100%
  • Ժամկետ
   366 օր և ավել
 • Լիզինգ
  • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
   սկսած 14.25% -ից
  • Գումար
   մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ
  • Ժամկետ
   մինչև 7 տարի