Ավանդների ֆիլտր
Գումար
Արժույթ
Ժամկետ
 • Ժամկետային
  • 3.75% - 9.00 %
  • Արժույթ
   ՀՀ դրամ/ ԱՄՆ դոլար/ Եվրո
  • Ժամկետ
   մինչև 550 օր