ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Դրամական փոխանցումներ

Դրամական փոխանցումների ընդհանուր պայմաններ

  • Փոխանցումներն իրականացվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով` Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով և սակագներով:
  • Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված միջին փոխարժեքներով: Հաճախորդի դրամային հաշվում գումարի բացակայության կամ սակավության դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են արտարժութային հաշվից` արտարժույթը տվյալ օրվա դրությամբ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով փոխարկելով ՀՀ դրամի:
  • Բանկը տրամադրում է Հաճախորդին իրականացված փոխանցման վերաբերյալ համապատասխան անդորրագիր:
  • Փոխանցումների վավերապայմանների փոփոխումը/սխալների ուղղումը կատարվում է փոխանցողի գրավոր դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա, այն սպասարկման կետում, որտեղից իրականացվել է փոխանցումը:
  • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ուշացումների, սխալների և վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ`

• Հաճախորդի ոչ ճիշտ կամ ոչ հստակ հրահանգներից,
• հաղորդակցության գծերի խափանումից,
• ֆորս-մաժորային /բնական աղետներ, համաճարակներ, երկրաշարժեր, գործադուլներ, շրջափակումներ, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելու, պետական մարմինների ակտեր և այլն/ հանգամանքների առաջացման դեպքում:


 Փոխանցումների իրականացման ժամանակացույց

Արժույթ

Փոխանցման վերջնաժամկետ

Ներբանկային

ՀՀ դրամ


նույն բանկային օրը,
վերջնաժամկետը` 17:00

 
Արտարժույթ
                           

Միջբանկային

ՀՀ դրամ

նույն բանկային օրը, վերջնաժամկետը` 14:00

USD, EUR, RUR              
  
նույն բանկային օրը, վերջնաժամկետը` 15:00

Այլ արտարժույթ   
                             
Գանձապետարանի համաձայնությամբ
  • Նշված ժամերը գործում են մեկ հաճախորդի կողմից ներկայացված մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով փոխանցման համար:
  • 50 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող փոխանցումներն իրականացվում են նշված ժամանակացույցով միայն Գանձապետարանի համաձայնությամբ:
  • Փոխանցման վերջնաժամկետից հետո ստացված վճարման հանձնարարականները կատարվում են հաջորդ աշխատանքային օրը: Վճարման հանձնարարականները նույն բանկային օրը կատարելու անհրաժեշտության դեպքում փոխանցումներն իրականացվում են բացառապես Գանձապետարանի համաձայնությամբ:
  • Նշված ժամանակացույցը չի տարածվում արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով ֆիզիկական անձանց փոխանցումների վրա:

«Արցախբանկ» ՓԲԸ բանկային հաշիվների բացման և վարման, այլ մատուցվող բանկային ծառայությունների ընդհանուր պայմաններ

«Արցախբանկ» ՓԲԸ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին քաղաքականություն
Էջը թարմացվել է 2017-02-22 17:56:31 
USD 481.75 483.50 483.05
EUR 535.00 543.00 538.94
RUB 8.40 8.55 8.46
CHF 480.00 495.00 494.42
GBP 621.00 633.00 628.54
GEL 194.00 210.00 199.20
CAD 260.00 356.00 355.71
 
USD 481.50 484.00 483.05
EUR 536.00 544.00 538.94
RUB 8.40 8.65 8.46
CHF 484.00 501.00 494.42
GBP 622.00 634.00 628.54
GEL - - 199.20
CAD - - 355.71

Արխիվ Թարմացվել է 22.05.2017 09:39


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 22.05.2017 09:41