ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

 ArCa ՔԱՐՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Պլաստիկ քարտեր. ընդհանուր տեղեկություններ

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը ArCa
Classic
ArCa
    Gold   
ArCa
Business
Քարտի տրամադրում անվճար
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար 2 000
ՀՀ դրամ
6 000
ՀՀ դրամ
6 000
ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում* 1 000
ՀՀ դրամ
1 000
ՀՀ դրամ
չի տրվում
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում
2 000 ՀՀ դրամ
Կորած կամ գողացված քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
3 անգամ սխալ ծածկագրի մուտքագրման հետևանքով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում 1 000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 2 000
ՀՀ դրամ
10 000
ՀՀ դրամ
10 000
ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի համալրում
0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում` առձեռն
0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում` փոստային ծառայության միջոցով/ներառյալ ԱԱՀ/ 0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի պատճենի տրամադրում` մինչև 1 տարի վաղեմության/ներառյալ ԱԱՀ/ 3 000 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի պատճենի տրամադրում` 1 տարի և ավելի վաղեմության /ներառյալ ԱԱՀ/ 5 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 0.3% 0.2% 0.2%
Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում  0.8%  1.0%  1.0%
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման (3 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել)**  0.5%  
www.arca.am ինտերնետային կայքի/ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ 0.3%
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0% 
ՀՀ/ԱՀ տարածքում Բանկի արտարժութային քարտերով իրականացվող ՀՀ դրամային գործարքների դեպքում կիրառվող փոխարժեք Չի կիրառվում
ՀՀ/ԱՀ տարածքից դուրս տարբեր արտարժույթներով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվող փոխարժեք  Չի կիրառվում
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք  3%  3%  1%
Օվերդրաֆտի / վարկային գծի տրամադրման միջնորդավճար    1.0%, նվազ.1 000 ՀՀ դրամ
Oվերդրաֆտի / վարկային գծի սպասարկման ամսական վճար` վարկային գծի սահմանաչափի նկատմամբ
0.1%  x  0.1%
Oվերդրաֆտի / վարկային գծի առավելագույն չափը  Պայմանագրային
Oվերդրաֆտի / վարկային գծի օգտագործած մասի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույք Համաձայն Բանկի Վարչության որոշման 
Կանխիկացման օրական սահմանաչափ 200 000 ՀՀ դրամ 500 000 ՀՀ դրամ 500 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափ 1 000 000 ՀՀ դրամ 5 000 000 ՀՀ դրամ 5 000 000 ՀՀ դրամ
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը  1 000 000 ՀՀ դրամ 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը  10  
Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 3 000 ՀՀ դրամ
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների
վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/
30 ՀՀ դրամ

* Կցված քարտը տրամադրվում է ընտանիքի անդամներից մեկին: Ընտանիքի անդամ են հանդիսանում ամուսինը, երեխան, ծնողը, քույրը, եղբայրը:
*
* Նշյալ ծառայությունից օգտելու համար քարտապանը ներկայացնւմ է դիմում և անձը հաստատող փաստաթուղթ:


"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետեր


Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2017-09-15 11:06:09 
USD 476.50 478.50 477.88
EUR 565.00 573.00 573.60
RUB 8.22 8.35 8.31
CHF 480.00 494.00 493.63
GBP 640.00 653.00 648.24
GEL 180.00 205.00 192.31
CAD 280.00 390.00 389.69
 
USD 476.00 479.50 477.88
EUR 566.00 573.00 573.60
RUB 8.25 8.43 8.31
CHF 484.00 498.00 493.63
GBP 641.00 654.00 648.24
GEL - - 192.31
CAD - - 389.69

Արխիվ Թարմացվել է 25.09.2017 13:45


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 25.09.2017 09:30