ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Քարտեր Կենսաթոշակային քարտեր


ArCa Pension ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ և ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ընդհանուր տեղեկություններ

  • Քարտերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով, 2 տարի ժամկետով:
  • Քարտ ստանալու նպատակով անհրաժեշտ է ներկայացնել.
    • անձը հաստատող փաստաթուղթ,
    • հանրային ծառայության համարանիշ կամ սոցիալական ապահովության քարտ կամ տեղեկանք բացակայության մասին,
    • կենսաթոշակային գրքույկ կամ կենսաթոշակառու լինելու հավաստող տեղեկանք:


Պլաստիկ քարտեր. ընդհանուր տեղեկություններ

 

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը ArCa
Pension
Քարտի տրամադրում անվճար
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար 0 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տրամադրում չի տրվում
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում
0 ՀՀ դրամ, հաջորդ դեպքերի համար` 700 ՀՀ դրամ
Կորած կամ գողացված քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
3 անգամ սխալ ծածկագրի մուտքագրման հետևանքով բլոկավորված քարտի ապաբլոկավորում x
Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի համալրում
0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում` առձեռն
0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի ամենամսյա տրամադրում` փոստային ծառայության միջոցով/ներառյալ ԱԱՀ/ 0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի պատճենի տրամադրում` մինչև 1 տարի վաղեմության/ներառյալ ԱԱՀ/ 3 000 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի պատճենի տրամադրում` 1 տարի և ավելի վաղեմության /ներառյալ ԱԱՀ/ 5 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 0%
Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 0.5%
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման (3 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել)*  0.5%  
www.arca.am ինտերնետային կայքի/ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ 0.3%
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0% 
ՀՀ/ԱՀ տարածքում Բանկի արտարժութային քարտերով իրականացվող ՀՀ դրամային գործարքների դեպքում կիրառվող փոխարժեք Չի կիրառվում
ՀՀ/ԱՀ տարածքից դուրս տարբեր արտարժույթներով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվող փոխարժեք Չի կիրառվում
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք 6%
Oվերդրաֆտի / վարկային գծի առավելագույն չափը Պայմանագրային
Oվերդրաֆտի / վարկային գծի օգտագործած մասի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույք Համաձայն Բանկի Վարչության որոշման 
Կանխիկացման օրական սահմանաչափ 200 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափ 1 000 000 ՀՀ դրամ 
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը 500 000 ՀՀ դրամ 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը 10  
Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 3 000 ՀՀ դրամ
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/ 30 ՀՀ դրամ

* Նշյալ ծառայությունից օգտելու համար քարտապանը ներկայացնւմ է դիմում և անձը հաստատող փաստաթուղթ:


"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետերԷջը թարմացվել է 2018-03-07 16:49:03 
USD 481.50 484.00 483.26
EUR 564.00 571.00 569.28
RUB 7.64 7.78 7.76
CHF 479.00 485.00 483.26
GBP 643.00 653.00 651.77
GEL 197.00 210.00 198.00
CAD 369.00 377.00 376.55
 
USD 481.00 483.50 483.26
EUR 563.50 570.00 569.28
RUB 7.65 7.80 7.76
CHF 480.00 485.00 483.26
GBP 643.00 653.00 651.77
GEL - - 198.00
CAD - - 376.55

Արխիվ Թարմացվել է 21.05.2018 14:10


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 21.05.2018 09:38