ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Էլեկտրոնային փոստի (e-mail) միջոցով Հաճախորդը կարող է.

  • ստանալ տեղեկանքներ, քաղվածքներ, այլ տեղեկատվություն
  • իրականացնել հաշվարկային գործառնություններ, բացառությամբ կանխիկով կատարվող գործարքների`

Բանկ ներկայացնելով դիմումներ, նամակներ, ազատ ֆորմատի այլ հաղորդագրություններ և հետևյալ  էլեկտրոնային փաստաթղթերը.

- էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականներ` ՀՀ դրամով և արտարժույթով,
- արտարժույթի փոխարկման հայտեր,
- վարկի մարման հայտեր:

Էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով իրավաբանական անձանց սպասարկումն իրականացվում է անվճար:

Տվյալ ծառայությունից օգտվելու համար Հաճախորդը լրացնում է "Էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հաճախորդի հաշիվների սպասարկման" հարցաթերթիկը (Հավելված 1)`, որի հաստատումից հետո Հաճախորդի և Բանկի միջև կնքվում է պայմանագիր:

Պայմանագիր կնքած Հաճախորդին տրամադրվում է նաև.

  • էլեկտրոնային թվային ստորագրության ստեղծման և ծածկագրման ծրագրային փաթեթ,
  • վերոնշյալ ծրագրային փաթեթը տեղադրելու և օգտագործելու ձեռնարկը,
  • CD կրիչի վրա Հաճախորդի հաշիվը սպասարկող մասնաճյուղի բաց բանալին*` ֆայլի ձևով (սերտիֆիկատը):

* Բաց և փակ բանալիներ` բանալիների հատուկ զույգ` օժտված այնպիսի յուրահատկությամբ, որի շնորհիվ մեկ բանալիով ծածկագրված տվյալները կարող են ապածածկագրվել միայն մյուսով:

Վերոնշյալ ծրագիրը Բանկը տրամադրում է Հաճախորդին առձեռն կամ ուղարկում է էլեկտրոնային փոստով` պայմանագրում նշված հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին:

Ձեռնարկի համաձայն Հաճախորդը իր մոտ տեղադրում է ծրագիրը և Բանկի կողմից տրամադրված սերտիֆիկատը**, գեներացնում իր բաց և փակ բանալիները:

** Սերտիֆիկատ` Ֆայլ, որը պարունակում է սերտիֆիկատի սեփականատիրոջ տվյալները, բաց բանալին, ծածկագրման ալգորիթմը, սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը, սերտիֆիկատի եզակի գրանցման համարը:

Հաճախորդն իր բաց բանալին պարունակող սերտիֆիկատը արտաքին կրիչի կամ էլեկտրոնային հաղորդագրության միջոցով տրամադրում է Բանկին:

Հաճախորդը Բանկին պարտադիր տրամադրում է նաև սերտիֆիկատի արտապատկերը (thumbprint)` թղթի վրա տպած և կնիքով (առկայության դեպքում)` ինքնագիր ստորագրությամբ հաստատված` 2 օրինակից:

Ուշադրություն. Թվային ստորագրության անվավեր լինելու կամ էլեկտրոնային փաստաթղթերի վավերապայմանների անճշտությունների դեպքում վերոնշյալ գործողությունները չեն կատարվում, ընդ որում այդ մասին տեղեկացվում է Հաճախորդին:

Հաճախորդի հաշվին ոչ բավարար միջոցների առկայության դեպքում պայմանավորված գործարքի չկատարման դեպքում Բանկը հայտնում է Հաճախորդին` հաշիվը համալրելու անհրաժռծտության մասին:

Բանկ ներկայացվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի տիպային ձևեր

 Էջը թարմացվել է 2017-06-07 17:33:08 
USD 480.00 481.50 480.39
EUR 585.50 593.00 591.94
RUB 8.29 8.40 8.35
CHF 499.00 508.00 505.99
GBP 663.00 674.00 670.96
GEL 194.00 205.00 196.16
CAD 360.00 369.00 367.47
 
USD 479.00 481.50 480.39
EUR 586.00 593.00 591.94
RUB 8.30 8.45 8.35
CHF 500.00 507.00 505.99
GBP 664.00 674.50 670.96
GEL - - 196.16
CAD - - 367.47

Արխիվ Թարմացվել է 19.03.2018 09:40


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 19.03.2018 09:45