ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԲԻԶՆԵՍ Քարտեր Աշխատավարձային նախագծեր

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԱՅԻՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ*

Ընդհանուր տեղեկություններ

Վարկային գծեր աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում

Գործարքի/միջնորդավճարի անվանումը

Maestro MasterCard Standard ArCa Classic
ՀՀ դրամ
Քարտի տրամադրում, քարտային հաշվի բացում և վարում  0 ՀՀ դրամ  
Քարտի սպասարկման տարեկան վճար / հաջորդ տարիների համար
0 ՀՀ դրամ / 1,000 ՀՀ դրամ
 
Կցված քարտի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար Maestro`
2,500 ՀՀ դրամ
Maestro`
2,500 ՀՀ դրամ
,
Standard`
4,000 ՀՀ դրամ
Classic`
3,000 ՀՀ դրամ
Քարտի վերաթողարկում վավերության միևնույն ժամանակահատվածով, քարտի և/կամ ծածկագրի` PIN կոդի գողության, կորստի կամ քարտի վնասման դեպքում 2,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
Քարտայի հաշվի չնվազող մնացորդ 2,000 ՀՀ դրամ 5,000 ՀՀ դրամ 2,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի համալրում (կանխիկ միջոցների համալրում)
0 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի ամենամսյա քաղվածքի տրամադրում
0 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

  • 1 ամսից մինչև 3 ամիս վաղեմություն ունեցող
  • 3 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող
  • 1 տարուց մինչև 3 տարի վաղեմություն ունեցող
  • 3 տարուց մինչև 5 տարի վաղեմություն ունեցող

  • 1,000 ՀՀ դրամ
  • 3,000 ՀՀ դրամ
  • 5,000 ՀՀ դրամ
  • 10,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման միջնորդավճար` Բանկի մասնաճյուղերում առանց քարտի գործածման (3,000,000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարի դեպքում անհրաժեշտ է 1 օր առաջ նախազգուշացնել)


0.5%
 

Միջնորդավճար` Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից կանխիկի տրամադրման համար

0%

Կանխիկացման միջնորդավճար` ArCa համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում  1.0% 
Կանխիկացման միջնորդավճար` արտասահմանում բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից օգտվելու դեպքում 1.0%, նվազ. 2,000 ՀՀ դրամ   x
Առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գործարքների իրականացման միջնորդավճար 0 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվին առկա դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

3%

Օրական կանխիկ գործառնությունների սկզբնական սահմանաչափ 200,000 ՀՀ դրամ
300,000 ՀՀ դրամ
200,000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն գումարը 1,000,000 ՀՀ դրամ
Յուրաքանչյուր գործառնության առավելագույն գումարը 500,000 ՀՀ դրամ   800,000 ՀՀ դրամ 
600,000 ՀՀ դրամ 
Օրական կանխիկ գործառնությունների առավելագույն քանակը  5 
1 հատ կարճ հաղորդագրության (SMS) արժեքը` մուտքային և ելքային գործարքների վերաբերյալ /ներառյալ ԱԱՀ/ 30 ՀՀ դրամ
www.arca.am ինտերնետային կայքի / ԱԳՄ-ների միջոցով քարտից քարտ փախանցումներ
 0.4%
 Միջնորդավճար` սահմանաչափերի վերանայման համար 1,000 ՀՀ դրամ 
 Քարտի բլոկավորում 0 ՀՀ դրամ
 Քարտի ապաբլոկավորում 1,500 ՀՀ դրամ

 * Առանձին Կորպորատիվ հաճախորդների աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում  Բանկի Վարչության որոշմամբ կարող են սահմանվել այլ սակագներ:

"Արցախբանկ" ՓԲԸ բանկոմատների ցանկ

Կանխիկացման/սպասարկման կետերԷջը թարմացվել է 2018-04-13 14:31:18 
USD 481.50 483.50 482.19
EUR 558.00 565.00 561.80
RUB 7.57 7.72 7.64
CHF 484.00 491.00 487.41
GBP 636.00 645.00 640.83
GEL 194.00 210.00 196.01
CAD 357.00 365.00 363.12
 
USD 481.25 483.50 482.19
EUR 558.00 566.00 561.80
RUB 7.58 7.75 7.64
CHF 485.00 490.00 487.41
GBP 635.00 646.00 640.83
GEL - - 196.01
CAD - - 363.12

Արխիվ Թարմացվել է 22.06.2018 18:00


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 22.06.2018 09:40